Centrum Wywiadu Gospodarczego
43-300 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Romanowicza 27

Formularz zgłoszenia wywiadu

Zgłaszający
*Data zgłoszenia:
 
*Imię i nazwisko, Zgłoszeniodawca:
 
*Miejscowość:
 
*Kod pocztowy:
 
*Ulica:
 
*Numer:
 
*Osoba do kontaktów:
 
*Telefon:
 
*Fax:
 
*E-mail:
 
*NIP:
 
Podmiot wywiadu
Nazwa firmy, Imię i Nazwisko:
 
Kraj:
 
Miejscowość:
 
Kod pocztowy:
 
Ulica:
 
Numer:
 
Telefon:
 
Fax:
 
pesel/nip/krs:
 
Inne dane charakteryzujące podmiot:
 
Raport powinien zawierać dane
Opis oczekiwanego zakresu usługi:
 
* pola obowiązkowe do wypełnienia

Wypełnione zgłoszenie wywiadu jest podstawą do wykonania wyceny za usługę .