Centrum Wywiadu Gospodarczego
43-300 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Romanowicza 27

Formularz zgłoszeniowy na wykrywanie urządzeń rejestrujących

Zamawiający
*Data zgłoszenia:
 
*Nazwa firmy, oferent:
 
*Miejscowość:
 
*Kod pocztowy:
 
*Ulica:
 
*Numer:
 
*Osoba do kontaktów:
 
*Telefon:
 
*Fax:
 
*E-mail:
 
*NIP:
 
*Dane do faktury:
 
Dane zleconego miejsca
Lokalizacja sprawdzanego miejsca / obiektu:
 
Liczba pomieszczeń / łączna powierzchnia w m3:
 
Dodatkowe obiekty:
 
Odległość od Bielska - Białej:
 
Sugerowana data i godzina wykonania usługi:
 
Osoba do kontaktu:
 
* pola obowiązkowe do wypełnienia
Formularz zgłoszeniowy na wykrywanie urządzeń rejestrujących